Engelsk


Velkommen til Dansk Falkejagt Klub's hjemmeside.

Dansk Falkejagt Klub blev dannet i 1993 og er den eneste klub af sin art i Danmark. Klubben har ca. 40 medlemmer. Heraf har omtrent halvdelen tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til at holde rovfugle.

Klubbens formål er at arbejde for genindførelse af jagt med rovfugle i Danmark, samt at udbrede kendskabet til falkoneri i Danmark. Et andet af  Dansk Falkejagt Klubs formål er at udveksle erfaringer og oplyse om videnskabeligt arbejde vedrørende rovfugle og rovfugleopdræt, samt ved seriøst arbejde at fremme et godt og tillidsfuldt forhold til myndigheder og Vildtforvaltningsrådet.

Dansk Falkejagt Klub er medlem af IAF (International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey) og herigennem repræsenteret i IUCN. Ligeledes er Dansk Falkejagt Klub medlem af Friluftsrådet

Klubben's aktive medlemmer yder nye medlemmer bistand med hensyn til anskaffelse, hold og træning af rovfugle. Klubben's bestyrelse er desuden behjælpelig med udarbejdelse af relevante ansøgninger til Skov- og Naturstyrelsen, kredsdyrlæge og politi. Medlemmerne er forpligtet til at modtage undervisning hos en erfaren falkonér inden erhvervelse af deres første rovfugl. Dansk Falkejagt Klub er den eneste organisation, som politisk repræsenterer falkejagtens interesser i Danmark.


Like us on facebook
 DFK 2009