Formål


Velkommen til Dansk Falkejagt Klub.Dansk Falkejagt Klub blev dannet i 1993 og er den ældste klub af sin art i Danmark.


Klubbens formål er at bevare falkejagt i Danmark, herunder jagt med hjemmehørende arter, samt at udbrede kendskabet til falkoneri i Danmark. Et andet af  Dansk Falkejagt Klubs formål er at udveksle erfaringer og oplyse om videnskabeligt arbejde vedrørende rovfugle og rovfugleopdræt, samt ved seriøst arbejde at fremme et godt og tillidsfuldt forhold til myndigheder og Vildtforvaltningsrådet.

Dansk Falkejagt Klub er en jagtforening samt en organisation, som politisk repræsenterer falkejagtens interesser i Danmark.

Dansk Falkejagt Klub fuldgyldigmedlem af IAF (International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey) og herigennem repræsenteret i IUCN (International Union for Censervation of Nature).

Ligeledes er Dansk Falkejagt Klub A-medlem af Friluftsrådet.


Dansk Falkejagt Klub's etiske kodeks


Tryk på linket nedenfor for at se DFK's etiske kodeks.

Dansk Falkejagt Klubs love og regler


Tryk på linket nedenfor for at læse DFK's love og regler..

IAF

Dansk Falkejagt Klub er medlem af IAF.

IAF er dedikeret til bevarelsen af ​​den antikke kunst - falkejagt, en jagttradition defineret ved "at tage vildt i sit naturlige habitat ved hjælp af en trænet rovfugl". Bevarelse af falkejagt indebærer ikke kun den traditionelle kultur, men også bevarelse af vilde rovfugle og deres bytte gennem bevarelse af naturlige habitater.

IAF arbejder sammen med en lang række af aktører, herunder UNESCO, IUCN og Birdlife international

Friluftsrådet

Dansk Falkejagt Klub er A-medlem af Friluftsrådet.

Friluftsrådet er en ikke statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger. Alle med aktiviteter som foregår i natur, miljø eller friluftsliv.

Derfor lyder visionen:

Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt grundlag.

Det må man sige, at falkejagt er

Læs grundbog til falkonerprøven her...