Links & dokumenter

Nyttige LinksInternational Association For Falconry & Conservation of Birds of Prey.

IAF repræsenterer falkejagt-organisationer fra 20 lande, og repræsenterer disses interesser internationalt.

Friluftsrådet er paraplyorganisation for friluftslivet, og varetager det samlede friluftslivs interesser.

Dansk Falkejagt Klub er medlemsorganisationer og støtter Friluftrådet.
Pendixnet til hjælp for agerhønen.

Falkoner samfundet er verdensomspændende og har i århundreder værdsat agerhønen som et skattet jagtobjekt.

Falkonererne var initiativtagere og pionerer i genskabelsen af de truede rovfugle for 50 år siden. Nu arbejder vi sammen med Game and Wildlife Conservation og sammenslutningen af jordejere over hele Europa om at redde agerhønen. Vi er også i forbindelse med hundreder af andre natur organisationer i International Union for Conservation of Natura (IUCN).

Vi stiller dette site til rådighed for lokalsamfund og jordejere.

I er de rette til at genskabe og bevare den natur i ønsker, fordi i lever i den hver dag.

Derfor er dette site i dit eget sprog og med links til sites i dit eget hjemland.UNESCO har anderkendt falkejagt som verdens kulturarv, som en jagtform man skal bevare og beskytte.

24 lande på verdens plan har tilsluttet sig bevaring af denne immaterielle kulturarv.


Vejledning for Falkonerer er grundbog til falkonerprøven.

Miljøstyrelsen afholder hver år falkonerprøver, som man kan tilmelde sig her...

For at man kan aflægge falkonerprøven skal man først have bestået den obligatoriske jagtprøven, og være i besiddelse af et jagttegn.


Falkonerprøvens pensum og undervisningsmateriale:

    - Grundbog til falkonerprøven -  ”Vejledning for falkonerer”

    - Bekendtgørelse nr. 1072 af 27. august 2018 om jagt og regulering ved brug af rovfugle.
Danmarks Jægerforbud er landet største interesseorganisationer for jægere. DJ samarbejder på

europæisk plan med FACE - European Federation for Hunting and Conservation.BFC- The British Falconers Club.Tuborgfondet - Tuborgfondet har støttet Dansk Falkejagt Klub med 12.000 kroner, til oprettelse af  en videnbank omkring falkoneri og rovfugle.